Author Archives: Coste&Ioanid

PRINCIPIUL INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI

PRINCIPIUL INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI   În calitate de stat ce a ratificat Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, România recunoaște cele patru principii de bază ale convenției: nediscriminarea și egalitatea de șanse; interesul superior al copilului; dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare și  respectul pentru punctele de vedere ale copilului.   Principiul interesului superior […]

Despre cauza care înlătura consecințele condamnării – REABILITAREA

Reabilitarea este instituția care îi permite unei persoane condamnate de a fi înlăturate consecințele ce decurg din aceasta (decăderi, interdicții, incapacități), în anumite condiții expres prevăzute de lege, cu scopul reintegrării în societate a acesteia.             Cu toate că reabilitarea face să înceteze decăderile, interdicțiile, incapacitățile care rezultă din condamnare, aceasta nu are ca urmare […]

PROCEDURI SPECIALE PENTRU RECUPERAREA UNEI CREANȚE

Recuperarea unei creanțe depinde în mare măsură de documentele care stau la baza relației comerciale care s-a derulat între părți. În funcție de anumiți factori precum suma debitului, data scadentă, raporturile juridice dintre părți, recuperarea creanțelor se poate realiza prin procedura de drept comun sau prin procedurile speciale. ORDONANȚA DE PLATĂ Procedura ordonanței de plată […]

SUPLINIREA ACORDULUI PARENTAL

Dispozițiile Codului civil stabilesc faptul că autoritatea părintească se exercită, în principiu, în comun de către ambii părinți. Astfel, toate deciziile care îl privesc pe minor, precum deplasarea acestuia în străinătate, participarea la anumite cursuri, concursuri, deplasarea în tabere de studiu se iau de comun acord de către aceștia. Însă, în situația în care unul […]

RĂSPUNDEREA PĂRINTEASCĂ – AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

Ce este autoritatea părintească?             Autoritatea părintească însumează totalitatea drepturilor și îndatoririlor părintești privind persoana și bunurile copilului (de exemplu dreptul și obligația de a asigura supravegherea copilului; dreptul și obligația de a asigura întreținerea copilului; deciziile cu privire la religia copilului, la intervențiile medicale, educația acestuia, reprezentarea copilului și administrarea bunurilor sale).             În […]

Amenzile contravenționale și starea de urgență

Starea de urgență instituită pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020 a adus cu sine o serie de măsuri de restrângere a exercitării unor drepturi garantate de Constituție și o serie de sancțiuni pentru nerespectarea acestor măsuri.             Prin articolul 28 al Ordonanței de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu […]

DREPTUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ – o condiție pentru dobândirea unei moșteniri

Dezbaterea unei succesiuni poate ridica adevărate probleme atunci când  moștenitorii nu se înțeleg cu privire la cotele ce le revin sau atunci când defunctul a dorit să dezmoștenească pe unul/unii dintre ei prin testament. Pentru a putea culege o moștenire, o persoană trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, și anume: să aibă capacitate succesorală, […]

CONTRACTUL PRENUPȚIAL- regimurile matrimoniale convenționale

Ce este contractul prenupțial? Contractul prenupțial, așa cum este cunoscut în limbajul comun, este un document legal prin care viitorii soți sau chiar soții își aleg ori schimbă, după caz,  regimul matrimonial convențional. Care sunt regimurile matrimoniale convenționale? Regimurile matrimoniale convenționale pentru care se poate opta în prezent în România sunt regimul separației de bunuri […]

CLAUZA DE NECONCURENȚĂ ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Ce este clauza de neconcurență? Contractul individual de muncă este unul complex și conține clauze obligatorii (obiect, durată, locul muncii, salariul, etc.), dar poate cuprinde și clauze facultative precum clauza  de confidențialitate, clauza de neconcurență, clauza de mobilitate, clauza de formare profesională, clauza de proprietate intelectuală, clauza de obiectiv. Clauza de neconcurență presupune că salariatul […]

NUMELE DE FAMILIE DUPĂ DESFACEREA CĂSĂTORIEI

Prin căsătorie soții pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite ori un soț să își păstreze numele anterior căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.             După desfacerea căsătoriei soții au trei posibilități: Soții pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, […]